Slovom BIO sú označované produkty ekologického poľnohospodárstva, ktoré berú ohľad na prirodzený kolobeh. Toumožňuje produkovať vysoko kvalitné a hodnotné potraviny bez použitia umelých hnojív, ochranných prostriedkov a GMO. Prioritou je kvalita, nie kvantita. Etickejší prístup voči chovaným zvieratám, životnému prostrediu, šetrenie neobnoviteľných zdrojov, ochrana zdravia a udržanie rozmanitosti rastlinných a živočíšnych druhov, to všetko patrí medzi zásady ekologického poľnohospodárstva.